Vaardigheden

 • Lezen, schrijven, grammatica
 • Uitspraak, spreekvaardigheid
 • Rekenvaardigheid
 • Digitale basisvaardigheden
 • Ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling

Werksfeer

 • Vraaggericht maatwerk
 • Werken in eigen tempo
 • Passend bij het individuele niveau
 • Kleine groepen
 • Persoonlijke aandacht
 • Ontspannen veilige sfeer
 • Speciale groepen voor vrouwen

Disclaimer & AVG van TaalOase