Stichting TaalOase zet zich in de regio Arnhem al jaren in voor volwassenen met een andere moedertaal die het lezen, spreken en schrijven van de Nederlandse taal niet goed hebben kunnen leren; en die om diverse redenen geen gebruik kunnen maken van het reguliere aanbod.

De lesgroepen zijn klein en richten zich op verschillende onderdelen van het leren van de Nederlandse taal en andere vaardigheden. De lessen vinden plaats in een veilige omgeving, waarin elke deelnemer zich in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen. De lessen worden verzorgd door vrijwillige taaldocenten. De deelnemers krijgen een intakegesprek om te bepalen welke groep het meest geschikt is.

De kosten zijn in 2023: €11,00 per maand (1 les per week) voor Gelrepashouders; en €15,00 per maand (1 les per week) voor overige deelnemers.

Naast het eigen aanbod van cursussen (zie Actueel Aanbod hieronder) werken de docenten van TaalOase ook mee aan diverse projecten van derden.

Contact tijdens kantooruren: 06-1558 6930 of per mail: info@TaalOase.nl 

Dit is ons actueel aanbod.

Kijk voor meer informatie ook op onze facebookpagina.

Disclaimer & AVG van TaalOase